AFSTELLING EXPANSIEVAT CV

MOET ER NOG DRUK ZIJN?


Cv-water moet constant en in alle leidingdelen onder druk staan, zo niet lukt het de circulatiepomp niet om een omloop te verkrijgen.

Op de momenten dat in de installatie een druk heerst die kleiner is dan de atmosferische omgevingsdruk, zal er lucht in het systeem binnendringen.
Er zullen op termijn problemen ontstaan zoals lawaaihinder, corrosie, slijtage aan de pomp, verminderde warmteafgifte door hydraulisch onevenwicht en zelfs een verhoogd energieverbruik.

1. WERKING VAN HET EXPANSIEVAT


Het water in je cv schommelt constant van temperatuur met verschillen van soms wel meer den 60°. Aangezien een vloeistof bij verwarming sterk uitzet, moet dit kunnen opgevangen worden.

Wanneer cv-water niet meer kan expanderen zal je op de manometer van je installatie grote drukverschillen opmerken: (te) lage drukken bij een koude en (te) hoge drukken wanneer je installatie op temperatuur is!


Het hele principe van een expansievat berust op de natuurwetten dat je lucht kan samenpersen en een vloeistof niet.

Een drukvat bevat een membraan of balg welke het vat in twee compartimenten verdeelt: Een kamer voor de lucht of stikstof, en een ander voor het cv-water.

Door opwarming zal het water uitzetten en zo de lucht samenpersen.
Koelt het water terug af, dan krimpt het en de lucht perst het water terug in de installatie.

Een volledig set: Drukvat, manometer met veiligheidsventiel en een vulset. Alles op de juiste plaats zodat je kan bijvullen en druk controleren tegelijk.

Een doorsnede: Bovenaan een 3/4'' aansluiting voor op je cv, het zwarte gedeelte is een hoed-membraan en het grijze gedeelte het luchtcompartiment.

Drukvat in werking. Het cv-water (blauw) drukt het hoed-membraan naar beneden om zo de
hoeveelheid uitzetting van het cv-water op te vangen.

2. CONTROLE EN AFSTELLING

CONTROLE

Wanneer je met een hard voorwerp op het vat klopt, dan merk je een groot verschil in klank tussen het waterzijdig gedeelte en het luchtgedeelte van het vat. Het luchtgedeelte klinkt hol en het watergedeelte klinkt vol.

Wanneer je overal dezelfde volle klank bemerkt dan kan dit verschillende redenen hebben:
Het membraan kan stuk zijn, zodat het vat vol met water is gelopen. Bij indrukken van het luchtventiel komt water tevoorschijn. Dit is onherstelbaar.

Na verloop van tijd kan de voordruk gezakt of zelfs helemaal weg zijn door diffusie doorheen het membraan of door een lekkend luchtventiel.

DE JUISTE AFSTELLING

Het expansievat moet voorzien zijn van de juiste voordruk, Deze is perfect meetbaar met een simpele bandendrukmeter voor fietsen.


1. BEPALING VAN DE VOORDRUK

Schat de hoogte in tussen het expansievat (ook wel nulpunt genoemd) en het hoogste punt van het cv-water. Dit kan de hoogste radiator in de kring zijn of leidingen op zolder...

Vermenigvuldig het aantal meters met 0.1, en vermeerder dit met 0.3.

Een voorbeeld: Het expansievat hangt in de kelder langs de ketel, de hoogste radiator is de sierradiator op de badkamer van het eerste verdiep. Het verschil bedraagt 7 meter:

(7 x 0.1) + 0.3 = 1 bar.

Uitzondering op de regel: Kom je een getal uit dat kleiner is dan 0.5? Kies dan 0.5 bar als totale voordruk.

2. BRENG HET EXPANSIEVAT OP DE BEREKENDE VOORDRUK


Installeer je een nieuw expansievat? Controleer en breng de voordruk op peil nog vóór je het vat installeert.


Indien je de meting uitvoert op een reeds geïnstalleerd vat, dien je eerst de druk van je installatie af te laten, anders doe je een valse meting door tegendruk van het cv-water! Zet eerst de ketel volledig uit en laat via de aflaatkraan enkele emmers cv-water wegstromen totdat de manometer op 0 staat.

Verwijder het afdekkapje en het dopje van het ventiel.
Hier kan je nu perfect de voordruk van het vat meten en op peil te brengen door af te laten of eventueel bij te pompen. De meeste fabrikanten vullen met stikstof om zuurstofdiffusie tegen te gaan, maar toevoeging van lucht brengt geen enkel probleem met zich mee, dat weten we uit ervaring.

3. INSTELLING VAN DE VULDRUK

Na de plaatsing van het expansievat breng je de installatie terug onder druk. Deze vuldruk dient 0.3 tot 0.5 bar hoger te zijn dan de voordruk in het expansievat, en dient om een reserve aan druk op te bouwen.

Je zal vanaf nu eveneens een verschildruk waarnemen tussen koude en warme toestand van het systeem, maar dit verschil zal opmerkelijk kleiner zijn en de veiligheidsklep blijft vanaf nu perfect gesloten.

Vragen?

Vuur ze hier af