RENDEMENT VAN JE CV

Het rendement van je verwarmingsinstallatie hangt niet alleen af van hoe efficiënt de verbranding is, maar tegelijk van heel wat andere facetten.

Hoeveel energie steek je in je installatie en hoeveel haal je er uit?
 

Wat betekenen die verschillende rendementen en welke spelen de grootste rollen in je mazoutverbruik?

VERBRANDINGSRENDEMENT


Om het moeilijk te maken: er zijn 2 verschillende verbrandingsrendementen:


1. RENDEMENT OP DE ONDERWAARDE


Het verbrandingsrendement is eigenlijk hetgeen er aan energie geleverd wordt aan de cv-ketel en wat je eruit haalt. Deze meting wordt jaarlijks gedaan voor en na de onderhoudswerken. Door een rookgasanalyse wordt dit rendement automatisch gemeten door een combinatie van CO2 en de netto rookgastemperatuur (de gemeten temperatuur in de rookgassen direct achter de ketel min. de omgevingstemperatuur.


Sinds 1/7/2013 moet dit verbrandingsrendement van uw mazoutketel minstens 90% bedragen. Het komt er op neer dat bij 90% onderwaarde rendement er 10% van je mazoutverbruik verdwijnt via de schouw.


2. RENDEMENT OP DE BOVENWAARDE


De gemeten rendementen op de bovenwaarde houdt rekening met de gewonnen energie uit waterdamp.

Wanneer mazout wordt verbrand, ontstaat er waterdamp. De constructie is zo ontworpen dat er warmte uit deze waterdampen wordt onttrokken en zo via een warmtewisselaar wordt afgegeven aan het cv-zijdig watercircuit. Deze techniek is enkel mogelijk met een condensatieketel (klasse A). 


De afkoeling van de rookgassen dankzij deze techniek is niet te onderschatten

STOOKRENDEMENT

Het stookrendement wordt ook wel productierendement genoemd. Het verbrandingsrendement speelt hier uiteraard mee, maar er wordt verder gekeken naar een aantal factoren:


1. HET KETELVERMOGEN


Een mazoutketel met de juiste capaciteit is van groot belang. Wanneer het vermogen van de ketel te groot is, zal deze minder bedrijfsuren draaien en lijkt het erop dat deze zuiniger zou zijn. Maar niets is minder waar en daarom gebruikt men hiervoor de term 'stilstandsverlies'.


Een te groot vermogen van de ketel vraagt heel wat meer verbruik (kg mazout per branderuur). De brander zal veel minder uren branden, maar uiteindelijk véél meer verbruiken dan een ketel op maat van je woning en ligging. Simpelweg zou je deze toestand kunnen vergelijken met een pakjesdienst die aan je deur komt leveren met een grote vrachtwagen i.p.v. een bestelwagen!

2. CV-WATERTEMPERATUUR

Het stookregime voor het opwarmen van radiatoren is in de meeste gevallen meer dan het dubbele dan de benodigde warmte in een vloerverwarming. 

Ook is is reeds een verschil in verbruik afhankelijk van de dimensionering van je radiatoren. Hoe groter het vermogen aan radiatoren, hoe lager het stookregime kan ingesteld worden.

Een vloerverwarming betekent een besparing rond de 15% t.o.v. radiatoren

.


3. REGELTECHNIEKEN


REGELTECHNIEK VAN DE KETEL:

Wanneer je mazoutketel tegelijk voor warmte en warm water zorgt, zijn er twee mogelijke regeltechnieken: 

  • De cv-ketel is constant op temperatuur. Dit is een energieverslinder! Door constant warmteverlies door de trek van de schouw én het warmteverlies van de ketel zelf, worden heel wat branderuren gedraaid zonder reden!

  • De cv-ketel stuurt de brander is enkel op temperatuur indien er warmtevraag is van ofwel de kamerthermostaat, ofwel van de boiler. Ook worden de circulatiepompen op een slimme manier gestuurd zodat de restwaarde aan warmte in de ketel, mee zal worden benut.

    Deze regeling krijgt meestal de naam '
    voorrangsschakeling' omdat er voorrang gegeven wordt aan het sanitair warm water. Deze voorrang kan worden uitgeschakeld indien de capaciteit aan warm water voldoende is. Op deze manier verhoog je het comfort van je verwarming.


REGELTECHNIEK VAN JE LEEFRUIMTES:

De vuistregel: Hoe beter je iedere kamer individueel kan afstemmen op de gewenste temperatuur en tijden, hoe zuiniger én hoe meer comfortwinst.

Een goed afgestelde regeltechniek is van groot belang op het mazoutverbruik.

De mogelijkheden op het gebied van regelingen zijn zeer uitgebreid: Van gewone klokthermostaat tot totaaloplossingen vanop afstand per kamer. 

Investeren in een betere regeling voor je mazoutketel is heeft een snelle terugverdientijd. 

Iedere regeling is verkrijgbaar als aparte module, zodat ze op iedere installatie kan worden toegepast.


Zoek jij meer info over hoe een betere regeltechniek je meer besparingen én comfort kan opbrengen? Klik hier voor meer info!


4. ISOLATIE


Niet enkel de isolatie van de ketel zelf speelt een rol, ook de isolatiegraad van cv-buizen. Wanneer er er te groot distributieverlies aan warmte is, dan kan deze impact groot zijn. op je verbruik, vooral bij het stoken op lage temperaturen zoals een vloerverwarming.

Fermacell Voordeelpakkers: kortingen op platen & toebehoren